Coton de Tuléar Club

STYRELSEN

Mål

Coton de Tuléar Club startade 1994 och är en rasklubb för Coton de Tuléar.
Klubben är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubbens mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Kontaktuppgifter

Ordförande / AU
Ewa Hallestrand
Johan Skyttes väg 303

125 34 Älvsjö
T:  070-350 40 13
M: ewa.hallestrand@telia.com
Ordinarie ledamot  / AU Agneta Josefsson
Snickarvägen 38
360 30 Lammhult
T:  070- 698 12 92
M: leuw@telia.com
Ordinarie ledamot / Kassör / Vice ordförande /AU
 
Ann-Charlott Eriksson
Marnavägen 173
862 96 Njurunda
T: 070-328 70 24
M: kennelchacottes@gmail.com
Adjungerad ledamot / sekreterare

Christina Berggren Rydboholmsgård Deglingegård

184 94 Åkersberga

T: 073 - 777 97 65M: cotonsidus@hotmail.se

Ordinarie ledamot    
Suppleant nr 1
 

Johanna Rudemyr Syla Västerskogsvägen 19 

185 94 Vaxholm

T: 073 - 563 13 74

M: johanna.rudemyr.se 

Suppleant nr 2

Päivi Kääriä
Bergmansvägen 28

983 36 Malmberget

T: 070 - 287 09 02
M:paivi.kaaria@hotmail.com

Revisor ordinarie Margareta Nilsson

 T: 070 - 229 50 77
Revisor ordinarie

Christina Ohlsson
 
 
T: 070 - 310 73 60

Revisorsuppleant Pirjo Forsgren
 
T:  
M:  
Revisorsuppleant Jessika Lindberg
 
T:
M: 
Valberedningen 
(sammankallande)
Susanne Hero
 
T: 079 - 337 64 90
M:herocotts@hotmail.com
Valberedningen 
Mats-Olof Eriksson

 

Valberedningen Tomas Pettersson

 


Uppdragsområden

Ansvarig utgivare Coton-Skvallret Ewa Hallestrand
Chefredaktör Ewa Hallestrand
Redaktörer Styrelsen inkl. suppleanter
Avelskommitté Ewa Hallestrand, sammankallande
Johanna Rudemyr Sula, Päivi Kääriä, Christina Bergren
Rasdataansvarig - samt mot SDHK

Ewa Hallestrand

Medlemsvårdare  Agneta Josefsson
Aktivitetsombudsansvariga Agneta Josefsson, Johanna Rudmyr Sula, Päivi Kääriä
Webmaster Ann-Charlott Eriksson
Webadministratörer Ann-Charlott Eriksson, Ewa Hallestrand, Agneta Josefsson 
Utställninsansvarig Ann-Charlott Eriksson
Ringsekreteraransvarig Ann-Charlott Eriksson
Arkivansvarig Ewa Hallestrand
Materialansvarig Ewa Hallestrand
Poängräknare / Årets hund Christina Berggren
Monteransvariga Ewa Hallestrand
Kritiklappsmottgare Christina Berggren
PR/Informationsansvarig

Ewa Hallestrand, Ann-Charlott Eriksson, Agneta Josefsson, Johanna Rudemyr Sula, Päivi Kääriä

Utbildningsansvarig Ewa Hallestrand

GOOGLE TRANSLATE

DELA PÅ FB!