Coton de Tuléar Club

RÅD VID VALP- HUNDKÖP

När du köper valp finns det flera saker som du bör tänka på och känna till:

Alla uppfödare inom Svenska Kennelklubben, SKK, vet förstås vad du som köpare ska få med dig, men det kan vara bra att du själv känner till vad du kan förväntas få med vid köp av valp.

_1060227

 • Valpen får inte lämna sin mamma före 8 veckors ålder så det är först då du kan hämta hem din valp.
 • När du köper en valp ska du alltid få ett skriftligt köpeavtal. Svenska Kennelklubbens uppfödare måste använda sig av SKKs egna avtal utan några ändringar eller tillägg vid överlåtelsen. 
 • Avtalen är framtagna i samarbete med Konsumentverket för att minimera riskerna för såväl köpare som för säljare.
 • Valpen ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben och ha stamtavla.
 • När du hämtar din valp ska den ha ett veterinärbesiktnings­intyg som inte får vara äldre än sju dagar vid överlåtelsen.
 • Valpen ska vara vaccinerad och du ska få med ett vaccinationsintyg samt instruktioner för kommande vaccinationer.
 • Valpen ska var regelbundet avmaskad och du ska få med dig instruktioner när det är dags nästa gång.
 • Valpen ska vara id-märkt med ett mikrochip i nacken eller med en tatuering.
 • Du ska få information om valpens skötsel, utfodring, kommande avmaskningar och vaccinationer m.m.
 • Många uppfödare tecknar en doldafel försäkring som gäller i 3 år från att valpen levereras. Med ett dolt fel menas ett fel som bevisligen har funnits före leverans, men som var dolt och inte upptäcktes vid veterinärbesiktningen. 
 • Enligt Coton De Tuléar Clubs rekommendationer bör uppfödaren följa klubbens avelsrekommendationer.
 • Du bör försäkra din valp från den dagen du hämtar den.
 • Är föräldradjuren utställda visar det ofta på att hunden är exteriört rastypisk. 
 • Andra meriter på föräldradjuren i t.ex. lydnad, spår och agility ger dig mer information samt en fingervisning om förväntad samarbets- och arbetskapacitet på valpen.
 • Om man är med i en rasklubb får man information om rasen, delta på klubbens aktiviteter och utställningar, vara med i tävlingen om årets vinstrikaste hundar samt delta på de Cotteträffar som klubbens aktivitetsombud anordnar.
 • På skk.se hittar du ytterligare information om rasen såsom stamtavlor, hälsostatus, meriter och mycket annat.
 • RAS har kommit till som ett hjälpmedel för uppfödarna att avla fram friskare hundar. Detta ska ju gagna alla hundar och alla som köper en hund. Det är ju valpköparens som ska dela hundens liv i nöd och lust, och ju mer sällan man behöver uppsöka veterinär desto lyckligare blir livet både för hunden och dess nya familj.
 • Varför bör jag kolla om den valp jag tänker köpa följer klubbens och Svenska Kennelklubbens och Coton de Tuléars klubbs avelsrekommendationer?
 • I hundpopulationerna finns en rad genetiska sjukdomar, d.v.s. sjukdomar som är ärftliga, och som man kan hålla koll på med regelbundna hälsokontroller.
 • Man ska aldrig avla på ett sjukt djur, men hur försiktig man än är, finns det alltid en risk att avkommorna kan bli sjuka. Patellaluxation och ögonsjukdomar finns i alla raser, men förekommer mer i en del raser. Det är diagnoser som är lätt att ställa och billiga undersökningar att genomföra. De ger ingen garanti för en frisk valp, men chansen att valpen drabbas av just dessa sjukdomar är mindre.
 • Som valpköpare bör du fråga uppfödaren många frågor om föräldradjuren, har de varit sjuka, har de vårdats på veterinärklinik för några åkommor, har de varit halta eller haft andra smärtsymtom, har de allergier, klåda, överkänslighet mot viss föda etc? Var inte rädd för att ställa frågorna, det är varje uppfödares skyldighet att svara ärligt på frågorna, annars strider de mot Svenska Kennelklubbens grundregler § 2.9 som vi skrev om i förra numret:
 • 2:9 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet
 • En uppfödare som strider mot någon av SKK:s grundregler riskerar att uteslutas ur klubben och eller få registreringsförbud på sina valpar.
 • Jämför många uppfödare innan du köper valp, och kontakta gärna någon som har erfarenhet sen tidigare av rasen. Rasklubben finns också alltid där för att hjälpa sina medlemmar och nya valpköpare.

  Coton de Tuléar Club

GOOGLE TRANSLATE

VALPBILDER

valpar 013
603947_3985401093182_468575592_n

DELA PÅ FB!