Coton de Tuléar Club

Statuter - Agriastipendiet 2017-06-28

 

Statuter för Agriastipendiet är:

Kommer att tilldelas två personer som var och en under året gjort en betydande insats för rasklubben, rasklubbens medlemmar eller för vår ras Coton de Tuléar.

Detta kommer att ske genom ett nomineringsförfarande som innebär att CdTC annonserar om detta på klubbens hemsida samt i klubbtidningen och att styrelsen utifrån de förslag som inkommit från klubbens medlemmar tar ställning till om den nominerade personen/personerna omfattas av kriterierna för stipendiet, enligt ovan.

Nomineringar ska vara klubben tillhanda senast den 31 januari.

cotondetulearclub@hotmail.se

Om inga nomineringar inkommit, kommer styrelsen att utse två personer/medlemmar som omfattas av kriterierna.

Stipendiet som är på en summa om 250 kronor per person som delas ut i samband med årsmötet tillsammans med en blombukett/blomstercheck samt en formulering om varför man valt den/de personer man gjort.

Styrelsen CdTC