Coton de Tuléar Club

AVELSKRITERIER (Avelsrekommendationer)

 SKK:s grundregler och avelspolicy är grundläggande och vägledande i avelsarbetet!
 

Nedanstående är Coton de Tuléars Clubs avelsrekommendationer: 

   Ögonlysning, intyg ej äldre än 18 månader vid parningstillfället.
Även ögonlysa avelsdjur vid ca 7 års ålder.

    Patellastatus innan parning. Undersökning bör utföras tidigast vid 12 månaders ålder.

    Utställd på officiell utställning efter 24 månaders ålder.

   Enskilda hanhundar bör inte ha för många avkommor. Under 2019 rekommenderas max 25 st avkommor.

Kriterier för att annonsera sin hane på listan med Avelshanar:

 Vid avelsmötet på Fars hatt den 29/8-2004 beslutades att en hanhundslista skulle införas.

   I det RAS-dokment som lämnats in och godkänts av SKK är en strategi för att utöka antalet hanhundar som används i avel just att införa en hanhundslista.
För att stå med på en sådan lista har klubben nu tagit fram de krav som känns rimliga men ändå nödvändiga.

Det är viktigt att hålla rasen så frisk vi kan och att följa rasstandarden.

   Ögonlyst med ett intyg som inte äldre än 18 månader. Förnyas inte intyget efter 18 månader så tags hunden automatiskt bort från listan.

    Patellastatus innan parning gjord tidigast vid 12 månaders ålder. Den undersökningen gör man bara en gång.

   Meriter – minst very good på officiell utställning. Detta är för att få ett opartiskt omdöme av hunden så att den är rastypisk.

   Klubben tillhandahåller lista på hanhundar som uppfyller ovanstående kriterier. Både hanhunds- och tikägare är lika ansvariga för tänkt parning.

     Anmälan görs till Cotondetulearclub@hotmail.se om man vill stå med på listan.

GOOGLE TRANSLATE

DELA PÅ FB!