Coton de Tuléar Club

STYRELSEN

Mål

Coton de Tuléar Club startade 1994 och är en rasklubb för Coton de Tuléar.
Klubben är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubbens mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Kontaktuppgifter

Ordförande/(AU)
Håkan Eiserman
Oxätra 155

743 87 Bälinge
T:  076-101 99 48
M: hakan.eiserman@gmail.com
Ordinarie ledamot/Vice ordförande (AU) Lena Karlstedt
Stavreviksvägen 19
861 92 Bergeforsen
T:  070-237 93 39
M: lena.cotontrez@gmail.com
Ordinarie ledamot/Kassör (AU)
 
Helene Swenzon
Villagatan 25
521 52 Floby
T: 
T: 073-055 77 75
M: pixicaskennel@telia.com
Ordinarie ledamot Nina Lundberg
Seminariegatan 15
752 28 Uppsala
T:  073-403 16 06
M: ninalundberg63@hotmail.com
Sekreterare (utom styrelsen) Eva Eiserman Lindström
Oxsätra 155 
743 87 Bälinge
 T: 076-019 62 06
M:eva.eiserman@gmail.com
Ordinarie ledamot Lena Tholsson
Lindhemsvägen 52
194 51 Upplands Väsby
 T: 070-929 75 22
M: lena.corgitassar@gmail.com
Suppleant nr 1
 
Jerry Ahrgren  
Supplenat nr 2 Annika Larsson  
Reviosor ordinarie Nemone Lindulf
Astrakangatan 24
234 37  Lomma
T: 040-41 07 66
T: 070-833 51 95
M: nemone.lindulf@gmail.com
Revisor ordinarie

Gunnel Engh

Revisorsuppleant Tomas Pettersson
Nybble Skogsfrid
614 92 Söderköping
T: 070-775 34 15
M: kennel@absolutcotte.se
Revisorsuppleant Tatiana Berglund
Rågetsbölev 125
230 10 Påösböle, Åland

M: tattis.berglund@gmail.com
Valberedningen (sammankallande) Eva Eiserman Lindström
Oxsätra 155 

743 87 Bälinge
T: 076-019 62 06
M:eva.eiserman@gmail.com
Valberedningen 
 

 

Valberedningen

 


Uppdragsområden

Ansvarig utgivare Coton-Skvallret Håkan Eiserman
Redaktör Hela styrelsen i olika delar
Chefredaktör Håkan Eiserman
Avelskommitté Lena Karlstedt (sk), Nina Lundberg, Lena Tholsson
Rasdataansvarig - samt mot SDHK Ewa Hallestrand
Medlemsvårdare  Nina Lundberg
Aktivitetsombudsansvariga Annika Larsson
Webansvarig Håkan Eiserman, Helene Swenzon, Lena Karlstedt
Webadministratörer Håkan Eiserman, Helene Swenzon, Lena Karlstedt
Utställningsansvarig Lena Karlstedt
Ringsekreteraransvarig Eva Eiserman Lindström
Arkivansvarig Helene Swenzon
Materialansvarig Håkan Eiserman
Poängräknare Eva Eiserman
Monteransvariga Jerry Ahrgren
Kritiklappsmottgare Nina Lundberg
PR/Informationsansvarig Lena Tholsson
Utbildningsansvarig Lena Tholsson

GOOGLE TRANSLATE

DELA PÅ FB!