Coton de Tuléar Club

STYRELSEN

Mål

Coton de Tuléar Club startade 1994 och är en rasklubb för Coton de Tuléar.
Klubben är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubbens mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Kontaktuppgifter

Ordförande / AU
Håkan Eiserman
Oxätra 155

743 87 Bälinge
T:  076-101 99 48
M: hakan.eiserman@gmail.com
Ordinarie ledamot / Sekreterare / AU Lena Karlstedt
Stavreviksvägen 19
861 92 Bergeforsen
T:  070-237 93 39
M: lena.cotontrez@gmail.com
Ordinarie ledamot /Kassör / AU
 
Helene Swenzon
Villagatan 25
521 52 Floby
T: 073-055 77 75
M: pixicaskennel@gmail.com
Ordinarie ledamot / Vice ordförande Nina Lundberg
Seminariegatan 15
752 28 Uppsala
T:  073-403 16 06
M: ninalundberg63@hotmail.com
Ordinarie ledamot Ann Waara
Birkarlagatan 13
982 36  Gällivare
 T: 070-314 55 57
M: annwaara@hotmail.com
Suppleant nr 1
 

Jerry Ahrgren
Bryngelstorpsvägen 22
611 63 Nyköping

 
Suppleant nr 2

Annika Larsson
Skinnarevägen 81
341 42  Ljung
by

T:
M:annika.g1968@hotmail.com

Revisor ordinarie Anna Lindberg

 
Revisor ordinarie

Gunnel Eng
Skuru Torpet 714
69499 Skyllberg
T: 073-673 88 93
M: gunnel@eng.se
Revisorsuppleant Tomas Pettersson
Nybble Skogsfrid
614 92 Söderköping
T: 070-775 34 15
M: kennel@absolutcotte.se
Revisorsuppleant Tatiana Berglund
Rågetsbölev 125
230 10 Påösböle, Åland

M: tattis.berglund@gmail.com
Valberedningen 
(sammankallande)
Eva Eiserman Lindström
Oxsätra 155 

743 87 Bälinge
T: 076-019 62 06
M:eva.eiserman@gmail.com
Valberedningen 
Isabell Engdahl

 

Valberedningen Maria Lööf Segelstam

 


Uppdragsområden

Ansvarig utgivare Coton-Skvallret Håkan Eiserman
Chefredaktör Håkan Eiserman
Redaktörer Styrelsen inkl. suppleanter
Avelskommitté Lena Karlstedt, sammankallande
Nina Lundberg, Kristina Milltegh
Rasdataansvarig - samt mot SDHK

Lena Karlstedt, Håkan Eiserman 

Medlemsvårdare  Nina Lundberg 
Aktivitetsombudsansvariga Annika Larsson, Ann Waara, Nina Lundberg
Webmaster Håkan Eiserman
Webadministratörer Helene Swenzon,  Annika Larsson, Ann Waara, 
Lena Karlstedt, Håkan Eiserman
Utställninsansvarig Eva Eiserman
Ringsekreteraransvarig Eva Eiserman
Arkivansvarig Lena Karlstedt
Materialansvarig Håkan Eiserman
Poängräknare / Årets hund Eva Eiserman
Monteransvariga Jerry Ahrgren
Kritiklappsmottgare Lena Karlstedt
PR/Informationsansvarig Håkan Eiserman, Helene Swenzon
Utbildningsansvarig Håkan Eiserman

 

 

 

GOOGLE TRANSLATE

DELA PÅ FB!