Coton de Tuléar Club

 

Bidrag ögonlysning

Styrelsen har beslutat att subventionera 10 (tio) Coton de Tuléar som önskar göra ögonlysning med 200 sek, först till kvarn gäller.

Ögonlysningen gäller för hundar över 12 månader. Denna sponsring görs för att få fler ögonlysta hundar och kommer utvärderas efter denna period. Gäller inte för uppfödare, fodervärdshundar, hundar som använts i avel och tidigare ögonlysta hundar.

Hundägaren skall vara medlem i Coton de Tuléar Club när ögonlysningen görs och ägarskapet ska kunna kontrolleras på SKK:s hemsida.

Meddela klubben via mejl när ni gjort ögonlysning och sänd in kopia av ögonlysning samt kvitto på denna.

Beslutet gäller från 1 oktober 2023 till 31 december 2023 eller till kubben uppnått de 10 (tio) hundar som gjort ögonlysning.

Bidraget kan komma att förlängas 2024 om vi inte uppnått 10 ögonlysta hundar.

Meddela gärna era valpköpare att denna möjlighet till bidrag finns.

BPH Bidrag

SDHK:s bidrag om 200 kronor och Coton deTuléars Club:s

bidrag om 200 kr för startat BPH gäller även under 2023, en gång/hund. Dvs sammanlagt kan man söka om 400 kr för genomfört BPH under 2023.

Bidraget sökes via Coton de Tuléar Club. Hundens ägare ska vara medlem i Coton de Tuléarclub.

Observera att BPH ska vara utfört under innevarande år.

Retroaktiva bidrag kan inte beviljas.

 

Styrelsebeslut om bidrag till ögonlysning

2023-10-01 - 2023-12-31