Coton de Tuléar Club

Välkommen

1-IMAG1019_1
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att sätta in en julannons (bild och julhälsning) i vår klubbtidning till en kostnad av 100 kronor!

Ditt bidrag ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 10 december på mailadress:

cotondetuléarclub@hotmail.se

_____________________________________

TACK TILL ALLA ER, BÅDE UTSTÄLLARE OCH FUNKTIONÄRER SOM DELTOG I 3 X BARBICHON!
      

______________________________________________________________________

 

Härmed kallas medlemmar i Coton de Tuléar Club till årsmöte lördagen den 5 juni kl 14.00 

Mötet kommer att genomföras digitalt via mötesverktyget Microsoft Teams
 
Anmälan till årsmötet sker genom länken nedan senast 31/5 2021 kl 23.45

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålles
 
 
Detta årsmöte kommer att behandla två årsmöten, 2020 samt 2021
 
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till de så som begär dem via klubbens
Handlingarna skickas ca två veckor innan årsmötet
 
Mvh Styrelsen CdTC

_________________________________________________________________________________

Coton-skvallret nr 3/4 
Vill du sätta in en julannons!
Vill du skriva ett reportage eller något annat!

Manusstopp 27 november 2020. Material insänds så snart som möjligt.

__________________________________________________________________________________
 2020-11-15
Rättelse 

  Informationen på hemsidan angående Årets hund, utställningsresultat nedan  (2020-08-20) är felaktigt formulerad, det har blivit fel i samband med inlägget vilket vi beklagar och rättas härmed till korrekt formulering, enligt protokoll, beslut taget vid styrelsemöte 26 maj, 2020, § 10. 

       “§ 10. Topplista årets hund 2020. Med anledning av alla inställda utställningar 2020 har Coton de Tuléar Club beslutat att Årslistor utställning 2020 kommer endast att presenteras om det blir minst 5 officiella utställningar under år 2020.”

Vi beklagar misstaget!
//Styrelsen

 __________________________________________________________________________________

2020-08-20

INFORMATION
Som ni alla redan vet är detta året inte som något annat!

Årsmötet kommer inte att hållas under året 2020. CdTC har som så många andra klubbar ansökt om att få hålla årsmöte 2020 samtidigt som årsmöte 2021. Detta innebär att vi arbetar under detta år enligt den tidigare verksamhetsplanen i den utsträckning det går att göra det.
Styrelsen har beslutat att det för året 2020 inte kommer att bli någon utdelning och presentation av årets hund om man inte har deltagit i minst 5 officiella utställningar/tävlingar.
Om någon har uppnått detta är det samma regler som gäller som tidigare, dvs att resultaten skall vara klubbens poängreäknare tillhanda senast 10 januari 2021.

_________________________________________________________________________________
2020-02-22
Nu är det dag att lämna in era nomineringar till Årets Agriastipendiat!

Agriastipendiatet tilldelas två personer som var och en under året gjor en betyande insats för rasklubben, rasklubbens medlemmar eller för vår ras Coton de Tuléar.

Skicka in ditt förslag med motivering till:

cotondetulearclub@hotmail.se
Årets stipendiat kommer att presenteras i samband med årsmötet!
__________________________________________________________________________________
Välkomna till Årsmöte!

Dag: 2020-04-04
Tid: Klockan 12.00
Plats: Kvarterslokal i Uppsala, Seminariegatan 3c

Ev. motioner skall vara klubbens sekreterare Christina Berggren tillhanda skriftligen och undertecknade senast 3 veckor innan årsmötet, dvs senast den 14 mars 2020

Vill du eller känner du till någon som vill arbeta i styrelsen eller med andra uppdrag, ta då kontakt med valberedningens sammankallande: Eva Eiserman Lindström

Klubben kommer att bjuda på förtäring i samband med årsmötet. Vi vill därför att du anmäler ditt deltagande via mail: 

cotondetulearclub@hotmail.se

senast en vecka innan årsmötet dvs senast den 29 mars!

 

Almanacka

 september 2020 
1tis
2ons
3tor
4fre
5lör
6sön
7mån
8tis
9ons
10tor
11fre
12lör
13sön
14mån
15tis
16ons
17tor
18fre
19lör
20sön
21mån
22tis
23ons
24tor
25fre
26lör
27sön
28mån
29tis
30ons