Coton de Tuléar Club

STYRELSEN

 Mål

Coton de Tuléar Club startade 1994 och är en rasklubb för Coton de Tuléar.
Klubben är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubbens mål är att skapa goda förutsättningar för hunden,
hundägaren och hundägandet genom att:

  • Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Kontaktuppgifter

Ordförande/(AU)
Håkan Eiserman
Oxätra 155
743 87 Bälinge
T: 
T: 076-101 99 48
M: hakan.eiserman@gmail.com
Ordinarie ledamot – sekreterare (AU) Lena Karlstedt
Stavreviksvägen 19
861 92 Bergeforsen

T: 060-805 40
T: 070-237 93 39
M: lena.cotontrez@gmail.com

Ordinarie ledamot/(AU)
Kassör/ 
Helene Swenzon
Villagatan 25
521 52 Floby
T: 
T: 073-055 77 75
M: pixicaskennel@telia.com
Ordinarie ledamot/Vice ordförande Nina Lundberg
Seminariegatan 15
752 28 Uppsala

T: 
T: 0734-031606
M: ninalundberg63@hotmail.com

Ordinarie ledamot

Vakant

 

Suppleant nr 1 Jennie Lindberg
Ljungvägen 90 
194 60 Upplands Väsby 
T:
T: 

M: jenniffaskennel@hotmail.com
Suppleant nr 2
 
Christina Berggren
Rydboholms Gård
Deglinge Stora Abb
184 94 Åkersberga

T:
T: 073-777 97 65
M: cotonsidus@hotmail.se

Reviosor ordinarie

Nemone Lindulf
Astrakangatan 24
234 37  Lomma

T: 040-41 07 66
T: 070-833 51 95
M: nemone.lindulf@gmail.com
Revisor ordinarie

Gunilla Ekelund
Trombonvägen 6
542 41 Mariestad 

T:
M:gu.ekelund@gmail.com
Revisorsuppleant

Isabelle Engdahl
Oxsätra 330
743 87 Bälinge

T: 018-24 21 32
T:
M:
Revisorsuppleant

Tatiana Berglund
Rågetsbölev 125
230 10 Påösböle, Åland

T:
M:tattis.berglund@gmail.com
Valberedningen  Elin Westman
Ringvägen 23 C
614 32 Söderköping
T.
T:
M: 073-694 75 63
Valberedningen (sammankallande) Eva Eiserman Lindström
Oxsätra 155 
743 87 Bälinge
 

M: 076-019 62 06

Valberedningen Agneta Josefsson
Snickargatan 38
360 30 Lammhult
T: 0472-260 620
M: leuw@telia.com 


Uppdragsområden

Ansvarig utgivare Coton-Skvallret Håkan Eiserman
Redaktör Hela styrelsen i olika delar
Chefredaktör Håkan Eiserman
Avelskommitté Eva Eiseman Lindström
Rasdataansvarig - samt mot SDHK

Vakant

Medlemsvårdare  Nina Lundberg
Aktivitetsombudsansvariga Jennie Lindberg
Webansvarig

Håkan Eiserman

Webadministratörer Hela styrelsen i olika delar
Utställningsansvarig Lena Karlstedt
Ringsekreteraransvarig Vakant
Arkivansvarig Lena Karlstedt 
Materialansvarig Håkan Eiserman
Poängräknare Gunilla Ekelund
Monteransvariga Håkan Eiserman
Kritiklappsmottgare Jennie Lindberg
PR/Informationsansvarig Vakant
Utbildningsansvarig Lena Karlstedt

GOOGLE TRANSLATE

DELA PÅ FB!