Coton de Tuléar Club

 

3 x Barbichon 2021

Officiell rasklubbsutställning 
2021-09-26
Domare: Gunilla Albrigtsen
Plats: Vilsta fritids/sporthotell, Eskilstuna

OBS!! Anmälan är inte öppen än!

Anmälan 
Du måste vara medlem i arrangerande rasklubb. Gäller dock inte för valpklass, parklass. För utländska utställare gäller medlemsskap i motsvarande klubb eller kennelklubb.

Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månader får inte föras in på utställningsområdet.

Du kan bara anmäla varje hund i en klass, men du kan anmäla i parklass (tik/hane). Viktigt att notera är också hundens ålder vid den aktuella utställningen. Någon vecka innan utställningsdagen skickar arrangören ut en PM. Tag med vaccinationsintyg!
Anmälan kommer att göras nedan via anmälningsformulär, anmälan kommer att öppnas 22 augusti 2021.

Klasser
Klasserna är följande:
Babyklass 4-6 månader (inofficiell)
100 konor    
Valpklass 6-9 månader (inofficiell)
100 kronor
Juniorklass 9-18 månader
370 kronor
Unghundsklass 15-24 månader
370 kronor
Öppen klass från 15 månader –
370 kronor
Championklass 15 månader –
370 kronor
Veteranklass 8 år –
100 kronor
Parklass (tik/hane) 
100 kronor

 Utställningskommittén CdTC

Webbfråga