Coton de Tuléar Club

NYHETER

Startinformation

 

Nyheter 2018

Årsmöte CdTC 2018

När: Lördagen den 24 mars
Vart: Scandic Hotell Nord, Norrköping
Tid: Kl. 17.00 (direkt efter SDHK:s fullmäktige)
Adress: Järngatan 17, Norrköping 

Motioner:
Sista datum för motioner till årsmötet är 28 februari 2018. 
Dessa sänds med vanlig post till: 
Lena Karlstedt

Klubben kommer att bjuda på förtäring och dryck. Anmälan för förtäring och dryck samt eventuella allergier senast 17 mars på mail  cotondetulearclub@hotmail.se 

Vid årsmötet kommer rosetter för "Årets hund"att delas ut samt  Agria stipendium för år 2017.

Nomineringar till Agriastipendiet tas emot på klubbens mail tom 28/2  cotondetulearclub@hotmail.se 

 
Av de nomineringar som inkommit utser styrelsen stipendiaterna/stipendiaten. 

Önskas årsmöteshandlingar innan årsmötet mailas detta önskemål till  cotondetulearclub@hotmail.se senast 28 februari

Årsmöteshandlingarna skickas ut till de som så önskat en vecka innan årsmötet via mail.

Välkomna! Styrelsen Coton de Tuléar Club
_______________________________________

Årets Hund 2017
om du vill delta i klubbens tävling
"Årets Hund" ska dina resultat vara klubbens poängräknare tillhanda
senast 10 januari.

Gunilla Ekelund
email: gu.ekelund@gmail.com
Regler - se under fliken "Tävling"
___________________________________ 
 
Årets HUND 2016
___________________________________

PM till SDHK:s och Minigruppens utställningar 2017
_______________________________________

Lite foton från Cotte-dagen i Söderköping 20 aug och Alvesta 18 juni upplagda under fliken Cotonträffar 
______________________________________

Köpa hund sidan uppdaterad med nya råd
______________________________________

014 (2)

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, eller skicka in en bild eller ett resultat till hemsidan?


Skicka ett mail till:
cotondetulearclub@hotmail.se

Hundpoolen rekommenderar följande webbläsare för att läsa hemsidan: i första hand alla versioner av 
Google Chrome och Mozilla Firefox.
Webbläsarna kan laddas ner gratis för både PC och Macintosh. 

221 (2)

http://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/lydnadsprov/Remiss-angaende-regler-for-Lydnadsprov-2017-2021/

 

 

 


Nya utställnings- och championatregler

Från och med 1 januari 2017 gäller de nya utställnings- och championatreglerna. De innehåller ett par förändringar, men i stora drag är det samma som tidigare. 

De större förändringarna är: Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett orsak till kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning alltid ska tilldelas Disqualified i kvalitetsbedömningen.
En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta klass även om den t ex har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu även delta i öppenklass. Om en hund felaktigt blivit anmäld i en klass där den inte får delta ska ägaren kontakta arrangören innan utställningen, eller på utställningsplatsen kontakta sekretariatet som sen meddelar ringsekreterarna i aktuell ring att hunden ska gå i annan klass.
Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer, som hård behandling eller att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.
Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på utställning. Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av SKK (t ex F145 Sveriges Veterinärförbund) som ska kunna visas upp på utställningen.
Följ länken för att läsa reglerna i sin helhet:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-2017-T35.pdf


Nya grundregler 2016-01-01

Varje medlem ska känna till och följa SKK:s grundregler. Här finns skrivningar som berör avelsetik och uppfödaretik, samt regler om försäljning, leverans och överlåtelse av hundar.

SKK:s nya grundregler träder i kraft den 1 januari 2016.

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/


Nytt samarbetsavtal mellan SKK och Agria


Information

Kastrerade hanhundar

får inte ställas ut fr o m 2017.
Detta är något att tänka på redan nu!
Läs vad SKK beslutat >>

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik!
Läs artikeln! 

ANTAL TOTALT BESÖKARE

49278 |

DELA HEMSIDAN MED DINA VÄNNER!

GOOGLE TRANSLATE

Almanacka

 september 2017 
1fre
2lör
3sön
4mån
5tis
6ons
7tor
8fre
9lör
» Ny valpkull till salu
10sön
11mån
12tis
13ons
14tor
15fre
16lör
17sön
18mån
19tis
20ons
21tor
22fre
23lör
24sön
25mån
26tis
27ons
28tor
29fre
30lör